Does hotel size matter to get more reviews per room?

Juan Pedro Mellinas & Eva Martin-FuentesLa nostra darrera recerca amb el títol “Does hotel size matter to get more reviews per room?” ha estat publicada en la prestigiosa revista Information Technology & Tourism i tracta sobre si la mida dels hotels importa per obtenir més comentaris per habitació a TripAdvisor.

Sabem que el número de comentaris en llocs web com TripAdvisor pot millorar les puntuacions hoteleres i els seus rànquings, que afavoreix la percepció de la qualitat de l’hotel. Estudis anteriors s’han centrat en el nombre total de comentaris de cada hotel, suggerint que augmentar la quantitat d’opinions podria afectar positivament les puntuacions hoteleres.

En el nostre estudi, utilitzem un índex ben simple, que s’obté dividint la quantitat de comentaris en TripAdvisor d’un hotel determinat pel seu número d’habitacions. Això permet identificar el perfil dels hotels més eficients a l’hora d’aconseguir comentaris en aquest lloc web, que sorprenentment són els més petits. Aquest índex també mostra el nivell real d’ús de TripAdvisor a cada país, sense tenir en compte la seva població o nombre d’hotels, que són elements que distorsionen la mesura de la popularitat d’aquest lloc web. Per tant,confirmem que en el cas dels hotels, la mida no importa.

Anuncis

Hotels that most rely on Booking.com – online travel agencies (OTAs) and hotel distribution channels

La nostra darrera recerca amb el Dr. Juan Pedro MellinasHotels that most rely on Booking.com – online travel agencies (OTAs) and hotel distribution channelshttps://doi.org/10.1108/TR-12-2017-0201 ens l’acaben de publicar a la revista Tourism Review, la revista acadèmica de turisme més antiga i editada pel Dr. Buhalis.

El nostre article analitza els hotels que més confien amb Booking.com com a canal de distribució hotelera, a través d’un simple ràtio anomenat número de comentaris per habitació.

Amb l’anàlisi de prop de 34.000 hotels de tot el món, es determina que hi ha tres factors que influencien en la dependència de l’hotel amb Booking.com: hotels independent vs cadenes hoteleres, hotels petits vs hotels grans i hotels de categoria més baixa vs categoria més alta, a més a més, els hotels d’Europa acostumen a treballar més amb aquesta OTA que els de la resta del món.

Us convidem a llegir el nostre article a través d’aquest link.

The more the merrier?

Nos acaban de publicar un nuevo artículo con el título: The more the merrier? Number of reviews versus score on TripAdvisor and Booking.com en la revista International Journal of Hospitality & Tourism Administration.

El objetivo de esta investigación es confirmar si existe una relación entre el número de comentarios y la puntuación de los hoteles en Booking.com y TripAdvisor, y si la relación es diferente según el área geográfica estudiada. Además, el estudio intenta confirmar si el número de opiniones influye en la puntuación en cada sitio web.

Con el análisis de aproximadamente 14.000 hoteles en 146 ciudades de todo el mundo, concluimos que existe una relación lineal entre la cantidad de opiniones y la puntuación en TripAdvisor, pero no en Booking.com debido a qué Booking.com elimina los comentarios que tienen más de 24 meses, por lo que Booking.com ofrece una visión más actual de los establecimientos que TripAdvisor.

Además, las regiones de los hoteles de TripAdvisor de Oriente Medio y África y Asia y el Pacífico tienen una relación más fuerte entre las opiniones y la puntuación que las de Europa y América.

 

Big Data i Intel·ligència artificial per predir categories hoteleres amb els comentaris dels usuaris

Avui alguns mitjans de comunicació es fan ressò del nostre article “Modelling a grading scheme for peer to peer accommodation” en el què predim les estrelles hoteleres a partir dels comentaris dels usuaris i ho apliquem a Airbnb.

Aquí podeu llegir les diferents notícies sobre “la UdL crea un model informàtic per assignar categories als establiments hotelers segons els criteris dels usuaris”:

Esdeveniments Generats pels Usuaris

Els mitjans socials i les tecnologies mòbils han revolucionat la comunicació, és especialment interessant tot allò relatiu als continguts generats pels usuaris (User-Generated Content, UGC) i a la formació de comunitats en línia; no obstant això, s’ha prestat poca atenció als esdeveniments turístics generats íntegrament pels usuaris a través de les xarxes socials.

Ens acaben de publicar un article “User-Generated Social Media Events in Tourism” en la revista Sustainability, revista classificada en un segon quartil del Journal Citation Report (JCR) que posa de manifest i descriu les característiques del fenomen dels esdeveniments turístics generats pels usuaris (User-Generated Events, UGE).

S’analitzen tres trobades d’Instagram organitzades per una comunitat en línia @DescobreixCatalunya a tres estacions d’esquí de Catalunya (La Molina, Port Ainé i Vall de Núria).

Els resultats de la investigación destaquen la importància dels esdeveniments iniciats i gestionats íntegrament pels usuaris, per tant l’empoderament de les persones. Tenen una organització i estructura plena, s’usen les xarxes socials i es produeixen els continguts generats pels usuaris (UGC), tenen un gran potencial per a les empreses i per a les destinacions pel seu impacte mediàtic i econòmic, es difon la seva marca, hi ha una capacitat d’atracció a la destinació i també es destaca el fort vincle que s’estableix amb la comunitat en línia i la fidelitat.

Els Esdeveniments Generats pels Usuaris (UGE) produeixen un canvi de paradigma en la gestió dels esdeveniments ja que les organitzacions ja no són els principals iniciadors ni els controladors dels actes i les empreses i gestors de les destinacions turístiques hauran de deixar el control a l’usuari, ser facilitadors o sponsors per no dur la iniciativa: ‘We need to learn to let go’ (Lafley, as cited in Hartmann, 2012).

Estela Mariné-Roig, Eva Martin-Fuentes i Natalia Daries-Ramon

Clasificación de “estrellas” para Airbnb

Acabamos de publicar un artículo en la prestigiosa revista International Journal of Hospitality Management con el título “Modelling a grading scheme for peer-to-peer accommodation: Stars for Airbnb“, lo podéis leer a través de este enlace.

En este artículo detectamos que las categorías hoteleras de los hoteles de todo el mundo pueden deducirse a partir de una serie de características que no son las que establecen las instituciones encargadas de asignar tales categorías. Es decir, los organismos en cada país e incluso en cada región, establecen unas categorías hoteleras a través de normativas (públicas o privadas, dependiendo de cada país) y que tienen en cuenta, en muchos casos, criterios técnicos como por ejemplo si hay ascensor para el servicio o los metros cuadrados que tiene una habitación o un vestíbulo de recepción, entre otros.

Con nuestro modelo descubrimos que la clasificación de la mayoría de hoteles en el mundo se puede inferir por diferentes criterios como son el número de opiniones de los usuarios en un hotel, el precio, la puntuación otorgada de los usuarios, etc. que son criterios que no tienen nada que ver con los oficiales para asignar las categorías hoteleros.

Con este hallazgo a partir de una muestra de 33,000 hoteles en todo el mundo y con 18,000,000 reseñas de Booking.com recopilados automáticamente, se aplicó un modelo, utilizando la técnica de clasificación “Support Vector Machine”, que asignaría categorías a los alojamientos de economía colaborativa, como Airbnb.

Este artículo pone de manifiesto que con una clasificación para Airbnb como la de los hoteles, aumentaría la confianza de los usuarios en la economía colaborativa y ayudaría a la toma de decisiones de los usuarios evitando la sobresaturación de información que existe actualmente con las webs de opiniones.

Además, para los establecimientos hoteleros con nuestro modelo se conseguiría resolver tres importantes cuestiones:

  1. Coincidencia del punto de vista de los usuarios: los expertos que deciden qué criterios deben aplicarse para asignar oficialmente las categorías de hoteles deben saber que el sistema de clasificación ideal es el que se adapta a las necesidades de los usuarios, que tiene en cuenta que la satisfacción se puede obtener a través del boca-oreja digital.
  2. Convergencia de diferentes sistemas: estandarizar y ajustar los criterios utilizados en diferentes países y regiones para ayudar a los usuarios a comprender qué significa cada categoría de hotel en todo el mundo.
  3. Validación del sistema de clasificación oficial: no es necesario realizar auditorías para verificar que se cumplan los criterios aplicados, por lo que con este sistema se eliminaría mucha burocracia.

Los comentarios no verificados de portales de opinión no alteran los rankings

TripAdvisor ha sido y es muy criticado porqué no verifica la identidad de sus usuarios y cualquier persona puede opinar haya o no haya estado en un establecimiento hotelero o de restauración.

Esto lleva a gerentes de estos negocios a criticar este portal porqué opinan que la competencia puede criticarlos para hacerles daños o personas con pocos escrúpulos les chantajeen a cambio de noches gratis o de descuentos.

En cambio, a Booking.com sólo puedes opinar sobre un alojamiento si has contratado un mínimo de una noche y la has disfrutado, tras lo cual, Booking.com te envía un mail invitándote a opinar, por lo que las opiniones son sólo de “clientes reales” cómo anuncian ellos en su web.

Nuestra investigación tenía como objeto saber si los rankings de los hoteles de 5 ciudades españolas tenían relación entre TripAdvisor y Booking.com y efectivamente, concluimos que los rankings se comportan igual en ambos portales a pesar de sus sistemas de verificación.

Podéis leer nuestro artículo Fiabilidad de las críticas hoteleras autenticadas y no autenticadas. El Caso de TripAdvisor y Booking.com publicado en la revista Cuadernos de Turismo.