L’enoturisme a Lleida

El proper diumenge 25 d’octubre tindrà lloc als Camps Elisis de Lleida la Primera Festa del Vi que sorgeix a partir de la recent creació de l’Associació de la Ruta del Vi de Lleida.

És una iniciativa que s’ha d’aplaudir, tot i que arriba amb una mica de retard respecte altres regions, però que contribuirà sens dubte a desenvolupar una modalitat turística de qualitat que està en expansió.

L’Assemblea de Regions Vitivinícoles Europees (AREV) defineix l’enoturisme com el gaudi de la potencialitat turística de les zones amb una clara vocació vitivinícola. L’enoturisme es basa en un interès enogastronòmic, però necessàriament s’ha d’acompanyar d’un interès pels aspectes de la producció, la transformació, pels aspectes paisatgístics i arquitectònics i les manifestacions culturals.

Les principals característiques de la demanda són:

  • Per l’enoturisme el vi no és només una beguda, sinó que esdevé un objecte de descoberta i degustació òptim per a compartir amb els amics o la família.
  • Com a argument turístic el vi engloba les característiques d’unicitat i d’especificitat. Unicitat en tant que del consumidor de vi tradicional s’ha deixat pas a la figura de l’afeccionat pseudoexpert no professional, i especificitat perquè el vi correspon a una motivació precisa de descoberta i degustació.
  • Des del moment en que un consumidor de vi es proposa esdevenir un “afeccionat pseudoexpert”, s’interessa per totes les etapes de l’elaboració del vi com si l’hagués produït ell mateix.
  • Els “incondicionals” per als què el vi esdevé una passió, el seu coneixement s’apropa al nivell dels professionals. Així, l’enoturisme constitueix una forma de turisme de plaer que s’apropa al turisme tècnic.
  • Per als professionals del vi l’enoturisme enriqueix els seus coneixements i competències. És una forma de turisme de negocis tècnic.

Per desenvolupar amb èxit l’enoturisme en les nostres contrades, hem de fer cas als gustos de la demanda. No ens hem de limitar a ensenyar les vinyes, els cellers i tastar els vins, cal una oferta més àmplia i més creativa.

És necessari que les empreses i les institucions innovin, oferint productes que permetin una participació activa del turista: Veremar i trepitjar el raïm a la tardor, podar les vinyes a l’hivern, participar en tasts de vins diferents als tradicionals (tasts de vins verticals, maridatges, etc.), participar en tot el procés d’elaboració del vi i endur-se com a souvenir el vi creat per ells mateixos.

La clau està en la satisfacció del turista i en la repetició de la visita, si cada cop que ens visita li oferim una experiència diferent a l’anterior, el nostre èxit està assegurat.

De Beneficis Emocionals Singulars (BES)

Quan es crea una marca, sovint es dediquen molts esforços en dissenyar un anagrama amb una imatge atractiva i una grafia concreta, en combinar uns colors i no uns altres, en posar un nom o uns símbols determinats, és a dir, es busca una identitat visual que representi el producte però no s’ha d’oblidar el que realment és important: dotar de contingut aquesta marca tot extraient els atributs del producte com ara la seva singularitat, la seva identitat i el seu caràcter.

En turisme, hi ha molta oferta similar i molta competència, per això és necessari que darrera de la marca hi hagi alguna cosa més que el disseny d’un simple logotip, ha d’haver un producte turístic que aporti diferenciació i singularitat respecte dels competidors, ser diferents, únics i insubstituïbles és el que aportarà a la destinació la notorietat suficient per sobresortir-ne. En resum, el repte de qualsevol destinació és buscar la singularitat, la clau de l’èxit és trobar la novetat que ens faci diferents respecte la competència.

Per això, tal i com apuntava en unes jornades de publicita turística Robert Rodegas, cal conèixer quin producte o quina destinació tenim, saber què oferim, quines qualitats disposem, què aporta la nostra destinació, quin és el mercat, a quin segment ens adrecem, a quin públic objectiu volem arribar, etc. i serà, doncs, a partir de tota aquesta informació, quan podrem crear una marca turística única que sedueixi al consumidor.

Per aconseguir aquesta seducció, Rodergas parlava del Benefici Emocional Singular (BES) que en les seves paraules això és el que li dona valor, caràcter i identitat a la marca. La marca, doncs, contindrà els atributs positius del producte.

Efectivament, la publicitat i la marca són importants i cal que continguin un component emocional que arribi al consumidor, ha d’explicar i vendre emocions però, per damunt de tot, està el producte i els seus atributs, el seu preu, la seva comunicació i la seva distribució, que són els veritables pilars en la creació d’una marca turística. Sense un producte amb els atributs adequats per a l’usuari en qüestió, ja es poden fer grans campanyes de publicitat i de creació de marques que difícilment aconseguirem notorietat.